Vì sao học tập trải nghiệm rất có ích cho bạn?

Lợi ích của học tập trải nghiệm

Tạo sự liên quan trong thế giới thực

Thông qua việc lấy dữ liệu, khái niệm và áp dụng chúng cho các nhiệm vụ thực hành, mang lại kết quả thực tế.

Tạo cơ hội cho sự sáng tạo

Học tập trải nghiệm kích thích người học động não để tìm kiếm giải pháp độc đáo của riêng họ cho vấn đề hoặc nhiệm vụ.

Cung cấp cơ hội để phản xạ

Người học quan sát và phân tích hành động của họ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào và kết quả của họ có thể khác với những người học khác như thế nào. Phân tích này giúp họ hiểu rõ hơn cách áp dụng các khái niệm đã học vào các trường hợp khác.

Dạy giá trị của sai lầm

Khi người học tham gia vào các nhiệm vụ thực hành, họ nhận thấy rằng một số phương pháp tiếp cận hoạt động tốt hơn các phương pháp khác. Quá trình thử-sai-rút kinh nghiệm là một phần có giá trị của học tập.

Sinh viên trình bày dự án phát triển nguồn năng lượng xanh cho đô thị

Sinh viên trình bày dự án phát triển nguồn năng lượng xanh cho đô thị

Tăng tốc học tập

Nghiên cứu về cách não bộ học hỏi cho thấy, hành động thực hành một kỹ năng củng cố các kết nối thần kinh trong não, thực tế là khiến chúng ta “thông minh hơn”. Đồng thời, người học nhìn thấy thành quả lao động cụ thể của mình thông qua học tập trải nghiệm. Nhờ vậy, họ sẽ cảm thấy hài lòng và tự hào hơn, tăng cường sự hăng hái tiếp tục học tập.

Hướng dẫn người học hướng tới tương lai

Nhiều dự án học tập trải nghiệm mang tính định hướng nghề nghiệp vì chúng dựa trên các hoạt động trong thế giới thực. Thông qua đó, người học bắt đầu khám phá và phát triển các kỹ năng, năng khiếu và đam mê của mình. Điều này đặt họ trên một con đường xác định hơn về những gì họ muốn theo đuổi sau khi tốt nghiệp, bao gồm cả đại học và nghề nghiệp.

Xem thêm: https://smafurniture.com/

Leave Comments

085 758 6839
0857586839